Fremdrift Hammeren Boligpark 


12. juli 2020
Trinn 1 har reist seg! Bygget er tett og etter ferien starter vi opp med resteredende arbeider. Fremdriften er i henhold til plan. 
16. april 2020

Da er grunnarbeidet for leilighetsbygg i Trinn 1 ferdig! Innen kort tid begynner Rana Totalservice med betongarbeid på tomten. 

26. oktober 2019

Her stiller vi stand på høstmessen til Hammeren Ungdomslag. Her fikk besøkende mulighet for å stille spørsmål til vårt prosjekt. 


 

Oktober 2019

Det klargjøres for legging av VA (vann- og avløp) inne på området. Store mengder med fjell sprenges vekk slik at man får rette høyder. 
Etter av VA er lagt, står planum veier og planering for leilighetsbygget for tur. Foreløpig plan er at dette skal være ferdigstilt i November :) 14. juni 2019

Da er maskinene i gang igjen! 
I kommende uker blir det spregning, utlegging av sandmasser og planering for veier og leilighetsbygg!


 

2. februar 2019

Utgraving av myrområdet er godt i gang! 


Desember 2018

Oppstart grunnarbeider på områder.

 

 

Torsdag 25. oktober 2018

I ettermiddag har vi gjennomført infomøte med beboerne på Hammeren angående vårt prosjekt Hammeren Boligpark!